Seniorbofællesskabet Færgelejet


Ideen til oprettelse af et seniorbofællesskab i Nyborg blev skabt i 2010, da tre ægtepar drøftede mulighederne for at lave et fællesskab, hvor man i trygge rammer kunne blive ældre og samtidig udvikle sig i fællesskab med andre, der var i samme situation - og ikke mindst gøre "Ældrebyrden" til en "Ældreressource". En anden ledetråd skulle være "bæredygtighed" - såvel socialt som økonomisk og miljømæssigt. Læs mere på siden:

Forhistorien

Med økonomisk støtte fra Nyborg Kommune er ideen blevet virkeliggjort som alment boligbyggeri under AB Holmegaarden, Nyborg:

AB Holmegaarden

Seniorbofællesskabet Færgelejets tre blokke er beliggende på følgende adresse - som angivet på kortet nedenfor:

Toldbodgade 42-44-46-48, 5800 Nyborg

Den første blok - Toldbodgade 42

Den anden blok - Toldbodgade 44

Den tredje blok - Toldbodgade 46

Toldbodgade 48 er Fælleshuset

Google Maps' luftfoto ovenfor af Nyborg gamle færgehavn er taget i forsommeren 2018, inden hele seniorbofællesskabets grund var færdigetableret med de tre lejlighedsblokke, værkstedsbygning, parkeringsplads og grønt areal.

Situationsplan over Seniorbofællesskabet Færgelejet på Nyborg Havn

Seniorbofællesskabet Færgelejet