Færgelejets organisation

Seniorbofællesskabet Færgelejet har organiseret sig på følgende måde:

Afdelingsbestyrelsen for AB Holmegaardens Afd. 44

Afdelingsbestyrelsen er det formelle organ mellem seniorbofællesskabets beboere og AB Holmegaarden.

Læse mere om:

Beboerforeningen Færgelejet

Beboerforeningen Færgelejet er det forum , hvor beboerne kan drøfte og beslutte, hvordan ideer kan forvandles til virkelighed, og hvordan udfordringer i hverdagen kan løses seniorbofællesskabet.

Færgelejets arbejdsgrupper og interessegrupper

Beboerne i Færgelejet har delt sig i forskellige arbejds- og interessegrupper, som dels tager sig af praktiske arbejdsopgaver til beboernes fælles bedste - og dels skal være med til at gøre hverdagen mere spændende og udfordrende.

Tilbage til: