Arbejds- og interessegrupper

Arbejdsgrupper

Interessegrupper

2F-gruppen - Udvalget for Fester og  Fællesspisning

2F har initiativretten til at lægge planer for de store fælles arrangementer i bofællesskabet ift. fester, fællesspisninger. 

En særlig flaggruppe sørger for at flaget hejses ved fødselsdage og store begivenheder blandt beboerne.

Litteraturlæsegruppe

Gruppen samles en gang om måneden for at drøfte en - oftest skønlitterær - bog, som en af deltagerne har valgt.

Kultur- og Naturgruppen

Gruppen tilrettelægger forskellige kulturelle og naturmæssige oplevelser som fx besøg på museer, slotte  og i teatre samt ekskursioner til særlige naturområder for beboerne.

Fuglegruppe

Gruppen tager et par gange om måneden på en ekskursion til et ornitologisk observationssted for at studere årstidens og stedets forskellige fuglearter. Hvis vejret tillader det.

Fælleshusudvalget

Udvalget omsætter bofællesskabets beslutninger om, hvordan Fælleshuset - mødesal, køkken og gæsteværelser - skal benyttes og udstyres.

Sammenspilsgruppe

Gruppen - som nu går under betegnelsen Husorkestret - inviterer til månedlige sangaftener, hvor de spiller for til udvalgte sange, som indsættes i Færgelejets Sangbog.

Kreativ Gruppe

Gruppen - der også kalder sig selv Nørklegruppen - mødes en gang om ugen for at være kreative sammen. Ved højtiderne inviterer gruppen alle til at lave dekorationer m.m.

Petanquegruppe

Gruppen har arbejdet for at få etableret en petanquebane på Færgelejets grund. Det er lykkedes, og nu skal reglement udarbejdes, så banen kan tages i brug.

Grøn Gruppe

Året rundt sørger Grøn Gruppe for, at græsplænerne er nyslåede, buske og træer bliver plantet, beskåret og vandet - samt at alle bede altid er frie for ukrudt.

Kortspilsgruppe

Gruppen har udviklet sig til en ren l'hombre-gruppe, hvor der hver torsdag spilles om point, så man ved sæsonafslutningen kan kåre en vinder. Der er også mulighed for at aftale andre kort- og brætspil.

Værkstedsgruppen

Gruppen har det første års tid klar-gjort værkstedsbygningen fra a til z, så den fungerer som et aktivt træ-, metal- og cykelværksted med diverse værktøj og maskiner. Her er også et sølvværksted og et malerværksted. Værkstedsgruppen har produceret Færgelejets udendørs bord-bænkesæt.

Cykelgruppe

Cykelgruppen mødes i sommerhalvåret til en ugentlig cykeltur i og omkring Nyborg by.  Normalt cykles der ca. 10-15 km pr. tur, så alle kan være med.

Husalferne

Husalferne sørger for, at Fælleshuset er præsentabel og kan benyttes til diverse sammenkomster og møder. De koordinerer ligeledes rengøringen af boligblokkenes trappe- og elevatortårne.

Vandregruppe

Alle beboere kan deltage på de vandreture, som er datosat tre gange om ugen. Den enkelte tur bestemmes af den, der møder først ved flagstangen på det aftalte tidspunkt. Turene varer normalt 1-1½ time og ligger med udgangspunkt fra Færgelejet.

Omsorgsgruppen

Gruppen stiller sig til rådighed for beboerne og er villig til at give en hjælpende hånd, hvor og når behovet er der, og at det sker inden for de grænser, den enkelte selv giver lov til. 

Madklub

Madklubbens medlemmer mødes hver onsdag, hvor to af medlemmerne har lavet 'almindelig hverdagsmad' til de andre. madtjansen går således på omgang. 

Vinterberedskabet

De enkelte lejere har ansvar for, at området uden for egen lejlighed – fliser eller svalegang - er holdt fri for sne og is. Beboerne fra én etage kan aftale fælles ordninger. 

Nogle beboere har meldt sig til morgentjenesten med at rydde sne på Færgelejets fælles gange og stier, så færdsel kan foregå sikkert frem og tilbage mellem seniorbofællesskabets trappetårne og offentlig vej, fortove og promenade – herunder at salte de isede områder. 

Bordtennis

Der er etableret et samarbejde med Nyborg Bordtennisklub, således at Færgelejets beboere kan deltage i klubbens træningsdage 2-3 gange om ugen.