AB Holmegaardens Afdeling 44

Seniorbofællesskabet Færgelejet


Seniorbofællesskabet Færgelejet på Nyborg havn er opført som almene boliger af AB Holmegaarden, Sølystvej 10A, 5800 Nyborg - som Afdeling 44. Vil man læse mere om AB Holmegaardens virke, kan man finde oplysninger på deres hjemmeside.

For at kunne komme i betragtning til indflytning i Seniorbofællesskabet Færgelejet skal man opfylde betingelserne i visitations- og botildelingsreglerne - jf. aftale mellem AB Holmegaarden og Nyborg Kommune - samt have deltaget i en samtale med visitationsudvalget og være indstillet på at ville leve op til Seniorbofællesskabets værdigrundlag.

Derudover skal følgende krav være opfyldt:

1. Man skal ved indflytning være fyldt 50 år.

2. Ved par skal den ene i husstanden være fyldt 50 år.

3. Man må ikke have hjemmeboende børn.

4. Man skal kunne tilslutte sig seniorbofællesskabets værdigrundlag.


På AB Holmegaardens hjemmeside kan man også blive oplyst om, hvordan man bliver skrevet op på seniorbofællesskabets venteliste:

Opskrivning til Seniorbofællesskab

Tilbage til: