Visitationsregler


Visitations- og Boligtildelingsregler
for
Seniorbofællesskab "Færgelejet"

Rev. 16.08.20

Ventelisten ajourføres af AB Holmegaarden og i forbindelse med en ledig bolig vil boligforeningen på vegne af visitationsudvalget tilskrive medlemmerne på ventelisten med anmodning om udfyldelse af spørgeskema for afklaring værdigrundlag mm. Medlemmerne tilskrives jf. anciennitet på listen.

Visitationsudvalget udvælger ny lejer blandt de 5 indflytningsklare medlemmer med højeste anciennitet ud fra aldersfordeling i afdelingen/målgruppe/ at man passer ind i fællesskabets mangfoldighed/samtale og opfyldelse af værdigrundlag samt et skyldigt hensyn til placering på seniorbofællesskabets venteliste.

Endvidere skal følgende krav være opfyldt:

  1. Man skal ved indflytning være fyldt 50 år.

  2. Ved par skal den ene i husstanden være fyldt 50 år.

  3. Man må ikke have hjemmeboende børn.

Intern fortrinsret:

Ledige lejemål tilbydes til andre lejere i seniorbofællesskabet forud for anvisning fra ventelisten – jf. aftale mellem AB Holmegaarden og Nyborg Kommune.

Kriterier:

  • Lejligheder på 100 m2 (huslejebærende m2 ) og derover, forbeholdes ægtepar/samlevende.

  • Enliges mulighed for tildeling af lejligheder på 100 m2 og derover, kan kun finde sted, når ventelisten er udtømt såvel internt og eksternt for ægtepar/samlevende.

Ansøgere til en ledig bolig i seniorbofællesskabet, som af en eller anden årsag ikke ønsker at modtage en boligtildeling eller modtager et afslag, tilbageføres til ventelisten med uændret nummer.

Såfremt en lejlighed ikke kan udlejes til interesserede på seniorbofællesskabets venteliste, overgår udlejningen til AB Holmegaarden til udlejning på grundlag af selskabets venteliste med skyldig hensyntagen til seniorbofællesskabets aldersfordeling/målgruppe og værdigrundlag.

Visitationsudvalg:

Visitationsudvalget består af mindst 3 medlemmer fra afdelingsbestyrelsen.

Deres beslutning vedr. tildeling af lejlighed meddeles skriftligt til administrationen i AB Holmegaarden.

I forbindelse med visitationsudvalgets arbejde med ventelisten, udveksles der data fra administrationen i AB Holmegaarden til visitationsudvalget.

Besøg:

Mulighed for besøg og besigtigelse forud for visitationssamtalen vil blive tilstræbt.

Mentorordning:

I forbindelse med indflytning af nye beboere i Seniorbofællesskabet, tilbydes der en mentorordning, hvor en eller to af beboerne støtter og guider nye tilflyttere.

Fremsendelse af tilbud:

Administrationen fremsender tilbud til interesserede på ventelisten. Såfremt et medlem undlader at svare 3 gange vil medlemmet blive sat i bero.

Tilbage til: