Værkstedet
Seniorbofællesskabet Færgelejet - Nyborg Havn


Værkstedsbygningen ligger nær ved kanalen og i tilknytning til både fælleshuset, depotet til borde og stole samt pedelskuret, hvor haveredskaber og -maskiner samt vinterberedskabet er placeret.Det er gavlen til værkstedsbygningen yderst til venstre i billedet.

Da beboerne 1. september 2018 tog byggeriet Seniorbofællesskabet Færgelejet i brug, stod den 78 m2 store værkstedsbygning som en tom skal. Værkstedsgruppen gik straks i gang at planlægge, hvordan bygningen kunne omdannes til et aktivt værksted for alle i bofællesskabet.

Ved fælles hjælp og med støtte fra flere sider blev bygningen isoleret, indvendig beklædt, el-installationer og varmeveksler etableret. Beboernes private samlinger af værktøj, maskiner og redskaber blev givet til værkstedet, og fire fuldtudstyrede afdelinger gøres klar: Træværksted, metalværksted, cykelværksted og kreativt værksted/atelier.

Overskydende materiel blev solgt på loppemarked efter værkstedets indvielse.

Der er blevet udarbejdet ordensregler for værkstedets benyttelse, så alle kan gøre brug af faciliteterne.

Værkstedsgruppen har som en af de første store opgaver påtaget sig at fabrikere seks solide borde-bænke til fællesskabets udendørsarealer ved Fælleshuset ned til kanalen og til den store terrasse mellem blok 44 og 46.