Værdigrundlag


Værdigrundlag

for

Foreningen til stiftelse af Seniorbofællesskab på Nyborg havn i Nyborg Kommune

Ifølge foreningens vedtægters § 2 er formålet med foreningen at stifte et seniorbofællesskab for enlige og par i aldersgruppen 50 år og ældre uden hjemmeboende børn.

Det er foreningens mål at opbygge et seniorbofællesskab i form af et antal boliger af forskellig størrelse og et fælleshus med en attraktiv og bynær beliggenhed i forhold til Nyborg centrum.

Det er endvidere foreningens mål, at seniorbofællesskabet aktivt kan medvirke til at skabe rammer for størst mulig tryghed for den enkelte.

Det er vigtigt at bygge fællesskabet op omkring et værdigrundlag, som er kendt af medlemmerne, og som man skal leve op til i forbindelse med optagelse i seniorbofællesskabet, ved indflytning og ved løsning af de opgaver, man vil blive stillet overfor til glæde for de første og kommende beboere i bofællesskabet – det være sig både i etableringsfasen og senere i den daglige drift af bofællesskabet.

Foreningens medlemmer skal alle have det overordnede ønske at kunne skabe et bofællesskab med et antal boliger, hvor man er villig til at være med til at etablere nogle fælles værdier, kultur og arealer, hvor man sammen med de øvrige beboere kan have glæde og fornøjelse af at kunne skabe en række fælles oplevelser – men hvor man også har retten til at ”være sig selv” i sin egen bolig.

Et fælleshus skal være ”det daglige omdrejningspunkt” i fællesskabet.

Tanken er, at følgende udsagn skal indgå i bofællesskabets værdigrundlag:

 • Gensidig respekt.
 • Demokratisk sindelag.
 • Socialt samvær og tryghed.
 • Tolerance.
 • At give og modtage.
 • Deltage i fællesskabet, men også retten til at være sig selv.
 • Åbenhed.
 • Ansvarlighed.
 • At yde efter evne.
 • Menneskelig kontakt.
 • Gensidig hjælp med daglige gøremål.
 • Deltage i nedsatte udvalg.
 • Bæredygtighed, såvel socialt som miljømæssigt og økonomisk.

Eksempler på fælles arrangementer:

Fælleshuset skal fungere som bofællesskabets ”udvidede dagligstue” og derfor danne rammen om aktiviteter af både praktisk og social art så som eksempelvis:

 • Socialt samvær i bred forstand
 • Fællesspisning og almindeligt hyggeligt samvær.
 • Studiekredse og andre møder og sammenkomster.
 • Foredrag.
 • Aktiviteter som f.eks. strikkeklubber, kortspil, motion, dans og gymnastik.
 • Afholdelse af private fester.
 • Et eller flere årlige arrangementer, hvor kommende beboere også kan blive inviteret.
 • Værksted med mulighed for træ og metalarbejder, cykelreparationer etc.
 • Et til to værelser til beboernes overnattende gæster.

For at kunne danne de optimale rammer omkring ovenstående fællesskab, er det vigtigt, at foreningens medlemmer og senere afdelings beboere har medindflydelse på, hvem der skal have tildelt en bolig i fællesskabet. Dette sker via et visitationsudvalg.

Bestyrelsen

Vedtaget på Generalforsamling d. 9/3 2016.

Vedtaget på stiftende afdelingsmøde i afd. 44 under AB Holmegaarden d. 6/9 2018

Tilbage til: